Zwroty

W sklepie internetowym, zgodnie z polskim prawem, klienci mają prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Wzór takiego oświadczenia powinien być dostępny na stronie internetowej sklepu.

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru (chyba że klient wybrał sposób dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę). Klient zobowiązany jest natomiast do niezwłocznego odesłania towaru do sklepu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i w stanie nienaruszonym. Koszty zwrotu towaru ponosi klient, chyba że sprzedawca wyrazi zgodę na pokrycie tych kosztów.

Warto pamiętać, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów, które z uwagi na swój charakter nie nadają się do zwrotu, towarów wyprodukowanych według specyfikacji klienta lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb oraz usług, których świadczenie rozpoczęło się za zgodą klienta przed upływem terminu 14 dni od otrzymania towaru.

Obrazek laptopa, z którego ekranu wydostaje się paczka z produktem.